Begeleiding


Energetische Massage

Tijdens de begeleiding kan het zijn dat ik energetische massage inzet om energie in beweging te zetten. Een energetische massage is een massage waarbij gebruik gemaakt wordt van de in het lichaam aanwezige energie. Door gebruik te maken van de meridianen (energiebanen) en de daarop gelegen acupunctuurpunten kunnen blokkades opgeheven worden. Hierdoor kan de energie vrij stromen en zich op de juiste manier verdelen in je lichaam. Datgene wat uit balans was kan zich herstellen waardoor klachten verminderen of zelfs verdwijnen.


Beweging

Tijdens een massage wordt energie in beweging gezet. Deze energie kun je zelf ook heel goed in werking zetten door middel van beweging. Dit kan onder andere door oefeningen uit de Qi Gong, Yoga en Pilates. Voor de een is het goed om in beweging te komen, voor de ander kan het goed zijn meer tot rust te komen. Dit is voor ieder mens verschillend en dat wordt per cliënt bekeken.


Voeding

Om in balans te blijven of te komen is het belangrijk dat je de juiste voeding binnen krijgt. Voeding zie ik als een heel breed begrip. In onze huidige drukke maatschappij gaan we vaak voorbij aan de invloeden die de hectiek van het dagelijkse leven, het gebruik van computers en andere elektronische apparatuur hebben op ons (wel)zijn. Deze aspecten hebben een hele grote invloed op de manier waarop jouw lichaam gevoed wordt. Bij het maken van een voedingsadvies wordt dus niet alleen gekeken naar de hetgeen je als voedsel eet, ook de voorwaarden daaromheen zijn belangrijk en zullen worden meegenomen in het advies.


Reiki

Reiki is een Japanse helingswijze die werkt door handoplegging en het ‘sturen’ van energie. Reiki is zowel de naam van de methode als de naam van de energie die doorgegeven wordt. Het werkt emotioneel, mentaal, spiritueel en op lichamelijk niveau. Vaak treedt tijdens een Reikibehandeling een diepe ontspanning op. Tijdens de behandeling kan de kleding aangehouden worden.